top of page
やおがるen.png

Chiêu mộ những người muốn sống trong chung cư thành phố

Chiêu mộ những người muốn sống trong chung cư thành phố

★Cách nhận giấy đăng ký

Trong thời gian từ ngày 3 tháng 6 (thứ hai) đến ngày 17 tháng 6 (thứ hai), xin vui lòng đến các địa điểm sau đây để nhận giấy đăng ký.

Trung tâm Quản lý nhà chung cư thành phố Yao tại tầng 1 tòa nhà phía tây của Tòa hành chánh

Các văn phòng chi nhánh của Thành phố

Trung tâm cộng đồng Midorigaoka

Trung tâm cộng đồng nhân quyền Katsura

Trung tâm cộng đồng nhân quyền Yasunaka

Các thư viện

Trung tâm học tập Shogai

Cũng có thể tải xuống từ trang web của Trung tâm Quản lý nhà chung cư Thành phố Yao.

https://yaoshieijutaku.jp/

★Đăng ký

Có thể nộp đơn đăng ký đến hết ngày 17 tháng 6 (thứ hai)

Xin đăng ký theo cách ① hoặc ② sau đây :

  1. Đem mẫu đơn đến quầy tiếp nhận. Vui lòng đem đến theo kỳ hạn trễ nhất là ngày 17.

  2. Gởi đơn đăng ký qua đường bưu điện.Vui lòng để vào thùng thư gởi đi trễ nhất là ngày 16.

Liên hệ : Trung tâm Quản lý nhà chung cư Thành phố Yao

Điện thoại : 072-924-3858 (chỉ đối ứng bằng tiếng Nhật)

FAX : 072-924-2301

bottom of page