top of page
やおがるen.png

Bạn có muốn đến “Tsudoi no Hiroba” (nơi họp mặt của nhiều phụ huynh) không ?

“Tsudoi no Hiroba” là địa điểm mà các bé từ 0 tuổi đến 3 tuổi và phụ huynh của các bé đó có thể sử dụng để sinh hoạt với nhau.

Ở đó có rất nhiều truyện tranh và đồ chơi. Phụ huynh có thể cùng con thong thả vui chơi.

Phụ huynh cũng có thể tư vấn với các nhân viên ở đó về những phiền muộn trong nuôi dạy con của mình.

Phụ huynh có muốn thong thả cùng con tận hưởng thời gian thư giãn không?

Lệ phí : Mỗi gia đình 300 yên ( Từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)

Vui lòng thanh toán tại mỗi địa điểm (nơi họp mặt)

Cách tham gia : Có giới thiệu về các “Tsudoi no Hiroba” trên trang web của Thành phố Yao.

Hãy tìm hiểu về địa điểm, các ngày (thứ) và giờ mở cửa của các địa điểm phụ huynh muốn đi.

Vào thời gian các địa điểm đó mở cửa thì phụ huynh có thể cùng con đến chơi bất cứ lúc nào.

Trang web Thành phố Yao :

https://www.city.yao.osaka.jp/0000056343.html

Liên hệ : Ban sức khỏe trẻ em

Điện thoại : 072-924-1282 ( chỉ đối ứng bằng tiếng Nhật )

FAX : 072-924-9304

bottom of page