top of page
やおがるen.png

Nếu lấy các loại giấy chứng nhận tại cửa hàng tiện lợi thì rẻ hơn !

Những người có thẻ mã số cá nhân thì có thể lấy các loại giấy chứng nhận từ máy copy tại các cửa hàng tiện lợi mà không cần phải đến tòa hành chính nên rất tiện lợi. Hơn nữa, chi phí còn rẻ hơn 100 yên so với chi phí khi lấy tại quầy tiếp dân.

Để được tiện lợi thì cần có thẻ mã số cá nhân và mật khẩu là một số có 4 chữ số.

Mật khẩu là những con số mà quý vị đã đặt định khi làm thẻ mã số cá nhân.

【Các loại giấy chứng nhận có thể lấy tại cửa hàng tiện lợi, thời gian và chi phí cần thiết】

・Giấy chứng nhận cư trú < Chứng nhận nơi bạn và gia đình bạn đang sống >

・Giấy chứng nhận đăng ký con dấu < Chứng nhận con dấu đó là con dấu riêng của bản thân>

・Giấy chứng nhận thuế thị dân , thuế phủ dân < Chứng nhận thu nhập>

200 yên ( Nếu lấy tại quầy tiếp dân là 300 yên )

Buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ đêm

※Trong thời gian bảo trì máy thì không thể sử dụng.

※Nếu đăng nhập mật khẩu sai 3 lần thì không thể đăng nhập được nữa. Trong trường hợp đó thì cần phải đặt lại mật khẩu. Xin vui lòng đến bộ phận thị dân ở tầng 1 tòa hành chánh.

Liên hệ   Bộ phận thị dân

Điện thoại : 072-924-8549 (chỉ bằng tiếng Nhật )

FAX : 072-924-0220

bottom of page